Καλώς ήρθατε στην σελίδα των Κατηχητικών Σχολείων Όθους Καρπάθου - Τμήμα Χειροτεχνίας

Welcome to the site of Catechetical Schools Parish of the Transfiguration Othos Metropolis of Karpathos and Kasos - Handicrafts Department

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Μικρό Οδοιπορικό στην Ορθόδοξη Ρουμανία
Ένα μικρό οδοιπορικό στην Όρθόδοξη   Ρουμανία και πως βιώνουν την πίστη άνθρωποι απλοί.
Οι συνεντεύξεις των μοναχών είναι από τους:

Γέροντας IIie Cleopa (1912 - †1998)
π. Ioanichie Bălan ( 1930 - †2007)
Ερημίτης Όρος Tarcău Μολδαβία

Χωρίς την καθαρότητα, κανείς δεν μπορεί να φτάσει την αγιότητα!
Τιπότα δε θα σε φέρει κοντά στο Θεό εκτός από την προσευχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: