Καλώς ήρθατε στην σελίδα των Κατηχητικών Σχολείων Όθους Καρπάθου - Τμήμα Χειροτεχνίας

Welcome to the site of Catechetical Schools Parish of the Transfiguration Othos Metropolis of Karpathos and Kasos - Handicrafts Department

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

" Πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγὼ.."" Εγώ  πατήρ, εγώ αδελφός ,
εγώ Νυμφίος, εγώ οικία, εγώ  τροφεύς,
εγώ ιμάτιον , εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος .
Παν όπερ αν θέλης εγώ.
Μηδενός εν χρεία καταστής. Εγώ δουλεύσω..."

                                    Ιωάννης  Χρυσόστομος