Καλώς ήρθατε στην σελίδα των Κατηχητικών Σχολείων Όθους Καρπάθου - Τμήμα Χειροτεχνίας

Welcome to the site of Catechetical Schools Parish of the Transfiguration Othos Metropolis of Karpathos and Kasos - Handicrafts Department

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Τη Υπερμάχω Στρατηγώ - To thee, the Champion Leader
Ο κατ' εξοχήν ύμνος του στρατευομένου Βυζαντίου, σημείον αναφοράς της συγχρόνου Ελλάδος καθώς και απ' τα πλέον αναγνωρίσιμα ψάλματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ένα εξαίσιο τροπάριο προς την Παναγία:

 Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.


 (To thee, the Champion Leader, we thy servants dedicate a feast of victory and of thanksgiving as ones rescued out of sufferings, O Theotokos; but as thou art one with might which is invincible, from all dangers that can be do thou deliver us, that we may cry to thee : Rejoice, thou Bride Unwedded.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: