Καλώς ήρθατε στην σελίδα των Κατηχητικών Σχολείων Όθους Καρπάθου - Τμήμα Χειροτεχνίας

Welcome to the site of Catechetical Schools Parish of the Transfiguration Othos Metropolis of Karpathos and Kasos - Handicrafts Department

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Προσευχή στο φύλακα Άγγελο μαςΑγιε Αγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ'εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Αγιε Αγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος. αμήν.Μετάφραση  

Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας (προστάτης) της άθλιας ψυχής μου και της ταλαίπωρης ζωής μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να απομακρυνθείς από κοντά μου, εξαιτίας της χαυνότητάς μου (πνευματικής αμέλειας).

Μην επιτρέψεις στον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει πάνω μουκατατυραννώντας αυτό το θνητό μου σώμα. Κράτησε το ταλαίπωρο και κι εξαντλημένο χέρι μου καιοδήγησέ με στο δρόμο της σωτηρίας.

Ναι, άγιε άγγελε του Θεού,εσύ πού είσαι φύλακας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, συγχώρεσέ με για όλα εκείνα με τα οποία σε λύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου, και για όσα αμάρτησα την σημερινή ημέρα.

Σκέπασέ με κι αυτή τη νύχτα και διαφύλαξέ με από κάθε επήρειατου αντίπαλου διαβόλου, για να μη λυπήσω το Θεό με κάποιο αμάρτημα.

Και συνάμα να μεσιτεύεις για χάρη μου προς τον Κύριο, να με στηρίξει στο σεβασμό απέναντί Του και να με κάνει άξιο υπήκοο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: